Copyright

Het copyright en alle rechten op teksten, afbeeldingen, foto’s en overigen, en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Absoluut Mariana, tenzij anders weergegeven. Het is niet toegestaan om materiaal van deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van AM Creations is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.

Voor toestemming voor het gebruik en aanvraag van materiaal kunt u via dit webformulier contact met ons opnemen.
Links naar deze site zijn natuurlijk welkom. Wij waarderen het als u ons van tevoren op de hoogte stelt. U kunt ons daarover mailen.

Privacy beleid

AM Creations vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

AM Creations gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Het toesturen van de door u aangevraagde informatie.

Geen gebruik van gegevens door derden

AM Creations stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. AM Creations  is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.
Klikgedrag
Op de website worden algemene gegevens bijgehouden mbt bezoek van de website (via web statistics), zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat AM Creations haar dienstverlening kan laten aansluiten bij de vraag ernaar.

Privacybeleid van derden

Op deze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere, niet bij AM Creations behorende, websites. AM Creations kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met AM Creations.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

AM Creations spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin AM Creations fungeert als knowledge-centre volledig en juist is. Daarentegen kan AM Creations niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. AM Creations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
AM Creations behoudt zich het recht voor tarieven en prijzen te wijzigen. Hoewel we ons best doen om de prijsinformatie op de website zo up-to-date mogelijk te houden kan het voorkomen dat de informatie op de website afwijkt of dat er een foutje in is geslopen. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de prijsinformatie zoals deze op de website staat vermeld.
Deze website bevat verwijzingen of ‘hyperlinks’ naar andere sites die buiten het domein van AM Creations liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van AM Creations. AM Creations is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. AM Creations geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

AM Creations vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van AM Creations, en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van AM Creations. Tevens isAM Creations niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de AM Creations webhost die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is AM Creations in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of met de diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar AM Creations.

Wijzigingen

AM Creations behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de disclaimer, copyright en het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn (zoals bijv. in de in de Wet bescherming persoonsgegevens).

Overig: AM Huisregels

Voor de Algemene voorwaarden mbt de diensten die door Absoluut Mariana geleverd worden verwijzen wij naar de AM Huisregels.