AM Creations Huisregels

Wanneer u de opdracht geeft voor het ontwerpen van een logo, grafisch ontwerp of website door akkoord te gaan met onze offerte, gaat u ook akkoord met de volgende Heldere Huisregels:

  1. Alleen als er nog geen ontwerp of structuur (voor een website) is gemaakt kan een overeengekomen opdracht kosteloos worden geannuleerd.

Voor logo’s en grafische ontwerpen (huisstijlen, drukwerk):

U hoort binnen 1 week op de ontwerpvoorstellen te reageren. Wanneer u niet binnen 1 week reageert, wordt alvast 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Vanzelfsprekend blijven eventuele wijzigingen – na betaling- mogelijk.

Na akkoord met het ontwerp ontvangt u de resterende (deel)factuur van de afgesproken ontwerpkosten.
Bij huisstijlen inclusief logo geldt dat na akkoord van het definitieve logo begonnen wordt met de huisstijl na ontvangst van de betaling van het logo.
Bij een uitgebreid huisstijltraject zal in de offerte het traject in verschillende fases of onderdelen worden verdeeld en zullen daarvoor in overleg met u verschillende deelbetalingen worden vastgesteld. Na afronding van elke fase met de ontvangst van uw betaling voor deze fase zal worden gestart met de volgende fase.

De definitieve bestanden van het overeengekomen logo of ontwerp (zoals jpg, tif, gif, bmp en eps) worden onmiddellijk na ontvangst van uw laatste (deel)betaling opgeleverd.

Na oplevering bent u 100% eigenaar van het opgeleverde logo en/of drukwerk. U kunt dit dus naar eigen inzicht gebruiken. U heeft echter geen alleenrecht op vormgevingselementen of eventuele toevallige gelijkenissen met andere ontwerpen die door AM Creations gemaakt zijn of zullen worden. AM Creations  streeft natuurlijk altijd naar originaliteit en maatwerk, maar heeft ook een eigen stijl. En die is en blijft van AM Creations.

Wanneer we, ondanks wederzijdse inspanningen en communicatie niet tot een voldoening gevend ontwerp komen, kan de opdracht in overleg worden opgeheven door AM Creations. U bent dan maximaal 50% van de overeengekomen ontwerpkosten verschuldigd.

Voor websites:

U dient binnen 1 week te reageren op ontwerpvoorstellen (vormgeving, layout van de website) en binnen 7 werkdagen op het basisdocument/projectplan voor websites.
Bij registratie van domeinnamen geldt dat deze ingaat na ontvangst de betaling.
De offerte wordt opgesteld op basis van de door u verstrekte -zo compleet mogelijke- informatie, eventueel aangevuld met informatie verkregen uit het gesprek dat plaatsvindt voor het opstellen van het basisdocument.
Wanneer tijdens het traject blijkt dat er uitbreidingen van functionaliteiten of toevoegingen aan de website gewenst zijn die buiten de in de offerte omschreven werkzaamheden vallen, of als blijkt dat er onvolledige informatie is verstrekt, zal door AM Creations  in overleg met u een aanvullende prijsopgave worden gedaan voor deze extra werkzaamheden.

De betaling van websitetrajecten geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in 4 delen:

  1. Na akkoord van de offerte een aanbetaling tot 10% van het totaalbedrag met een minimum van € 100,- en een maximum van € 300,-.
  2. Na akkoord van het ontwerpvoorstel / lay-out voorstel 35% van het totaalbedrag.
  3. Na het inrichten van het CMS en het opzetten van de basisstructuur van de site 35% van het totaalbedrag.
  4. Na afronding van resterende uitgebreide modules en overige speciale onderdelen: 20% van het totaalbedrag of het resterende bedrag

De website wordt vrijgegeven zodra het gehele bedrag voor het traject is ontvangen.

Algemeen:

  • Facturen en deelfacturen moeten binnen uiterlijk 14 dagen worden voldaan.
  • Afgewezen voorstellen, ideeën en variaties blijven eigendom van AM Creations.